Marnei privacy regels:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik draag zorg om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur:
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door u op de behandelovereenkomst zijn geschreven:

U kunt de factuur gebruiken om op te geven aan de belastingdienst.

Wettelijke verplichting:
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe privacywetgeving, waarmee in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geld. Marnei voldoet aan de plichten en maatregelen zoals genoemd en gesteld in de AVG.
Ook moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) vandaar dat Marnei is aangesloten bij de CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).
Marnei is aangesloten bij de CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) Marnei is aangesloten bij de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten)


Marnei is lid van de Vereniging Voor NEI Therapeuten

Marnei is lid van de Vereniging Voor NEI Therapeuten

Marnei | | 06 - 5876 1023 | Zonnebloemveld 3, 6641 TA Beuningen